Vorgod-Barde

Velkommen til Vorgod-Barde Skolespor i Naturens Rige. Det er afmærket med gule skilte, er på ca. 3 km og ligger 1,5 km nord for Vorgod-Barde i Ringkøbing-Skjern kommune. Sporet er åbent for alle og etableret i samarbejde med lodsejeren, Vorgod-Barde skole, borgerforeningen og kommunen.

Her kan du mærke historiens vingesus fra områdets meget spændende og lange kulturhistorie.
Sporet starter ved det fredede Bardedige ved Skovgård, Timringvej 20, 6920 Videbæk. Her er der en folderkasse og infotavle. Derfra går man til venstre ned langs Bardediget, som ender næsten helt henne ved Vorgod Å. Her er der mulighed for at nyde udsigten ud over den brede ådal med stejle skrænter og fiske gratis, fx ørreder, laks, aborre og gedder.  
Derefter går ruten til højre langs en mark parallel med åen, ind igennem en del af det fredede Barde egekrat. Her er der opsat et bord/bænkesæt, hvor den medbragte madpakke kan nydes.
Fortsæt hen langs marken og videre til et hegn, hvor man kan være så heldig at se lodsejerens gallowaykvæg græsse, som et led i naturplejen.
For de, der har lyst, kan man følge en primitiv sti næsten helt ud til der, hvor Abild Å løber ud i Vorgod Å.  Tilbage går sporet langs marken og kanten af en bevoksning, hvor der i bunden er en lille sø. Man kan langs en nyanlagt grøn sti vælge at gå helt ned til søen, hvor der også er mulighed for at sætte sig med madpakken ved et bord/bænkesæt. Man fortsætter direkte hen til bunden af Skovgårds store græsplæne, med nyanlagt pavillon og trappesti, hvorfra man kan nyde den storslåede udsigt ud over ådalen. Til sidst drejes til højre langs gårdens store flotte have og man ender, hvor man startede, ved Bardediget. Det er også muligt at tage ruten den anden vej rundt eller kun gå et stykke heraf, fx ned til søen eller til fiskepladsen og egekrattet ved Vorgod Å.  

 

Dyr- og planteliv

På ruten er der mulighed for at studere et varieret dyre- og planteliv. Her er gamle krogede egetræer fra oldtiden og høje ranke bøgetræer med kaprifolie i skovbunden.
Hvor lyset trænger ind, er der fx liljekonval, anemoner, skovsyre, stor fladstjerne, ørne- og kambregne og i engen store mængder af mjødurt, angelik og de karakteristiske mosebunke.  
Der gror vilde hindbær langs diget og skovkanten. Og svampe dukker op om efteråret. Her er masser af mulighed for et ”vildt spiseligt spor”.
Der er en unik og storslået udsigt ud over Vorgod Ådal, hvor du kan se fiskehejrer, traner og mange rovfugle som fx musvåge og tårnfalk. Endvidere ses fx krumnæbbet ryle, skovsneppen og natuglen. Om foråret synger lærkerne, stærene og solsorte. Fasaner skratter i hegnet og ved digerne.
Om efteråret og vinteren ses store træk af ænder, gæs og svaner, som med deres store vingeslag kan høres på lang afstand.  Ofte fouragerer de i området.
Ræve har huler i skrænterne og man kan se dem luske rundt mellem skov, eng, sø og å. Rådyr, hare og grævling sætter også sine spor.

 

Vil du vide mere


Vil du vide mere om området end hvad der står i denne folder og på de opstillede info-tavler, så er du velkommen til at kontakte lodsejer Gitte Dupont, mobil 42458434. Email:  gdupont@dadlnet.dk

eller Vorgod-Barde skole: telefon 99742732 og 99741500.  Email: vorgodbardeskole@rksk.dk

Sporet linker til andre cykel- og vandrestier i området. Læs mere