Om os

SPOR er vandrestier skabt i samarbejde mellem private lodsejere og frivillige kræfter. Formålet er at skabe adgang til oplevelser i naturen for alle. 

 

Stierne i SPOR bliver lavet på baggrund af frivillige aftaler med lodsejere om at tillade vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper. Et spor er typisk afmærket med pæle og skilte, og til mange spor findes der informationstavler og info-foldere, der hjælper besøgende med at forstå landskabet, dyrelivet og særlige lokale seværdigheder.

 

SPOR arbejder for at fremme dialogen mellem brugerne af sporet og lodsejerne. De markerede spor er med til at give brugerne nye oplevelser, øge kendskabet til naturen og skabe interesse og forståelse for alt det man kan i naturen.

 

SPOR er støttet af Nordea-fonden, Landbrugslotteriet og Landbrug & Fødevarer. Den daglige drift og udvikling af SPOR varetages af SPOR-sekretariatet, der har base i Landbrug & Fødevarer.

 

SPOR har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd og De Samvirkende Købmænd.