Tiset/Stensbæk

Turen kan starte to steder – enten ved Tiset Stadion 1 eller ved Tiset Jagtforenings klubhus 2 . Begge steder er der P-plads og opsat informationstavle og folderkasse. Sporet er anlagt som en trampesti – kun for gående. Med gang-broen over Gelså forbinder sporet arealerne på begge sider af Gelsådalen, hvilket giver sporet en ekstra dimension og mulighed for bl.a. at benytte stisystemet i Stensbæk plantage. Alt i alt åbner 

Tiset/Stensbæk sporet for en oplevelse af et enestående landskab. Med reference til nummererede områder marke-ret på kortet, følger herefter en tilhørende beskrivelse. ruten er ca. 6 km. God tur.