Tersløse Bøgeskov

Tersløse Bøgeskov ligger nord for Dianalund. Den gennemskæres af jernbanelinien Høng - Tøl-løse. Den afmærkede rute er ca. 3,5 km lang og er afmærket med gule pile. Turen har flere ste-der karakter af trampesti. Besøgende med barnevogne og lignende kan på disse strækninger føl-ge andre stier i skoven. Godt fodtøj tilrådes. Husk i øvrigt at efterlade naturen, som du gerne selv vil møde den. God tur!