Stjernen

Natursti mellem Faaborg og Odense, 25 km nord for Faaborg. To spor på 1,4 (gul rute) og 6 km (blå rute).

På turen kommer man gennem et varieret terræn med marker, skov og spredt bebyggelse og man får rige naturoplevelser. Der er afmærket 2 ruter, der begge starter ved Allested-Vejle Fritidscenter:

Flora og fauna

Sporet følger levende hegn med blandet beplantning med mange frugtbuske og træer, som giver gode fødemuligheder til stedets dyre- og fugleliv. I hegnet vokser f.eks. kræger, hyld, hyben, ribs, brombær, mirabeller, syren og pil. Over markerne kan ses fugle som glente, tårnfalk, musvåge, hedehøg og spurvehøg. For at undgå udpining af jorden på markerne veksles der med afgrøderne. Her dyrkes følgende afgrøder: Hvede, som bl.a. bruges til brødkorn, svinefoder og som brændselsmateriale i kornfyr. Raps, som bruges til kreaturfoder og olieudvinding., desuden tilfører raps kvælstof til jorden, og da dens rødder kan blive op til 2 meter lange, er den god til at dræne jorden. Hvidkløver, som bruges til kreaturfoder og som frø iblandet græsfrø til plænegræs. I skoven kan man møde rådyr, ræve og harer. Ligesom på markerne er der her i skoven et rigt fugleliv, der nyder godt af blandet skov, rydninger, våde områder samt marker. Forår og sommer kan man ved turens start på Lindholmgyden møde viber og lærker. Derudover ses musvåger, store og små høge, falke samt glenter. Der er desuden adskillige ugler. Blandt kragefuglene bør man være særlig opmærksom på de ravne, der holder til i skovkanten. De kendes på deres hæse skrig.