Stilde Plantage

Stilde Plantage åbner først 8 juni 2024

 

Stilde plantage blev anlagt med planer om skovdrift på arealerne i 1868.

Stilde plantage blev anlagt med planer om skovdrift på arealerne i 1868. Den nuværende drift i Stilde plantage er certificeret med PEFC skovstandard, hvilket vil sige at skoven drives bæredygtig. Arealerne i Stilde er hovedsagelig beplantet med nåletræer. De fleste af arten Sitka eller Rødgran. Dog er der plantet en
del af arten Douglas gran. Disse træer stammer oprindelig fra Stillehavsområdet ved Californien. Her kunne træerne sagtens blive mellem 50-65 m. høje, men i Danmark ses de største eksemplarer omkring 40 m. Træet trives bedst på sandet og gruset jord, hvilket gør sig gældende for fx tidligere hedearealer, hvor jorden var udpint grundet tørvefremstilling. Træet benyttes i stigende grad til gulve, skibsmaster og møllevinger. Det fås i større dimensioner uden knastdannelse. Derudover har kerneveddet en naturlig lang holdbarhed, der gør det egnet til byggeri der påvirkes af vind og vejr. Under orkanen i Danmark i 1999 væltede der store dele af granerne i Stilde plantage. Karakteristisk har Douglas granen en bedre modstands evne mod vinde end fx rødgran, men dog er træerne ikke så modstandsdygtige før de når op over 50 år. Udover Douglas gran, findes der ligeledes stykker med birketræer, Lærk, rødgran, thuja, sitka og normandsgran (sidstnævnte anvendes hovedsagelig til jule og som pyntegrønt) Strategien for plantagens daglige drift er at bevare særlige træer,
samt skabe levesteder for insekter, og på den måde øge biodiversiteten. Flere insekter vil automatisk tiltrække fugle og små pattedyr, da det vil skab et bedre fødegrundlag for disse. Så på turen rundt i plantagen, vil du møde disse træer. Det kan være gamle udgåede træer, der står midt i et åbent landskab. Det kan se lidt forkommen og uorganiseret ud, men det er faktisk dem, der er med til at skabe biodiversiteten. Udover vi mennesker kan nyde godt af den bæredygtige produktion i plantagen, kan mange dyr, insekter og fugle ligeledes benytte plantagens træer som hjem. Ser du fx en myretue undervejs rundt på ruten, så prøv at lægge mærke til at den hovedsagelig er bygget af grannåle. Myrerne bruger hele deres liv på at samle føde og byggematerialer til deres tue. Spætter og ugler har gavn af de døde træer i skoven. Spætten finder insekter i træernes ved, og uglen lever af små gnavere og padder, der ligeledes finder føde i eller omkring disse træer. Skovdrift i Danmark er for nuværende stigende. Man så i en periode tilbagegang i skovarealerne. Men det anslås at ca. 14,9% af Danmarks samlede areal nu er skov i en eller anden form. Op
til 76% af dette ejes af privatpersoner, foreninger eller fonde. Tilvæksten af skov er for nuværende løvskov, især egeskov, der hovedsagelig bliver plantet i Jylland.


Kilde https://www.danskskovforening.dk