Skødshoved

Velkommen til Sporet på Skødshoved. Ruten er kun 2½ km, men strækningen på stenstranden er slet ikke for gangbesværede eller barnevogne. Stranden er stedvist vanddækket ved højvande. Parkér hensynsfuldt i vejrabatten ved enden af Skødshovedvej før indgangs-portal til Skødshovedgård. Alternativ adgang til fods langs stranden fra Skødshoved Havn (ekstra 4 km t/r !).