Raunkjær-Knude

Naturstien er etableret i 2018 som en afmærket rute, er 3,7 km lang og ligger ca. 13 km syd for Tarm. Sporet er markeret med gule skilte. Det er åben for alle og er en integreret del af Lyne Friskoles udeundervisning. Sporet starter ved mindelunden på Raunkjærgård, hvor der er folderkasse og info-skilt. Derefter går det mod vest ad Knudevej (asfalteret landevej) til en eng, med to engsøer. Derfra bagom den økologisk drevne gård på Knudevej 2, hvor et stykke af ruten er en del af en gammel vej med spor helt tilbage fra oldtiden. Sporet fortsætter ad Knudevej mod nord og drejer ad landevejen mod Lyne, hvor det slutter ved en gammel rund dyrefold fra studedrivernes tid. Det er også muligt at starte her og gå den modsatte vej.

Fugle- og dyreliv

Der er et rigt fugle- og dyreliv i området. Her kan du møde både ræv, hare, egern, rådyr og med lidt held se en grævling luske rundt i skumringstiden. Ved dyrefolden er der hugorme og i engen frøer og skrubtudser i massevis. Ved engsøerne findes der også mange spændende insekter, herunder guldsmede og vandnymfer. Under himlen kan du høre viber og lærker synge om foråret og sommeren. Fiskehejren står majestætisk i engen, mens musvågerne svæver hen over eng, skov og mark med deres karakteristiske skrig.

 

Træer og planter

Allerede i midten af 1800-tallet begyndte man at interessere sig for tilplantning i området. Det var især gran- og fyrretræer, men også bøgetræer og andre løvtræer. På Knude boede Niels Raunkjær (1866 – 1940) og familie. Han blev flere gange hædret for sin indsats med beplantningen og er mindet herfor i Kongenshus Mindepark ved Viborg. Derfor findes endnu i dag mange meget gamle træer, og ved dyrefolden er det egetræerne, som dominerer sammen med revling, tyttebær, blåbær og hedelyng. I engen findes fx smalbægret ensian, trævlekrone, engstorkenæb, kæruld og engkabbeleje.

 

Vidste du at Raunkjær Knude sporet er et vildt spiseligt spor?

Her kan du gå på opdagelse i gamle egekrat og langs landmandens marker, og du kan se flotte gamle læhegn knejse frit langs marker og veje. På sporet findes en mindesten for Christen Raunkjær, som var en stor dansk botaniker, der udviklede metoder til at bestemme et områdes planter og deres frekvens i et givent område. Vi været ud at registrere de vilde spiselige planter, og valgt et udpluk som du kan se i denne folder. Vi håber du nyder turen og landskabet omkring dig.