Ørting Sporet

Velkommen til Ørting Sporet

Sporet fører dig gennem den oprindelige landsby, Ørting, hvor
gårdene frem til 1700-tallets slutning lå samlet ved Ørting Kirke.
Fra sidst i 1700-tallet opgav man over hele Danmark den fælles
drift af landbrugsarealerne og fordelte dyrkningsjorden, moser
-
ne, heden og skovene mellem gårdene i landsbyerne. Det kaldes
udskiftningen.
Ørting blev udskiftet i 1794.