Afrapportering Naturpakken

Med tilskuddet fra til projektet SPOR i Landskabet fra finansloven 2017 i henhold til den politiske aftale om Naturpakken har det været muligt sikre offentligheden øget adgang til naturen, gennem etablering af spor/trampestier hvor folk ikke i forvejen har hjemmel i lovgivningen til at færdes. I nedenstående redegøres for hvilke lokale stiprojekter og formål tilskuddet har bidraget til realiseringen af. Et samlet overblik kan ses af tabel 1, der følger udmøntningsnotat ”Naturpakken: Bedre adgang til naturen - Spor i Landskabet” af d. 5. januar 2017, J. nr. SVANA-582-00003.

Afrapportering af tilsagn i henhold til Naturpakken

Fuldfinansiering af skolespor

Tilskuddet har sikret etableringen af 21 nye trampestier, der er etableret i samarbejde med en skoleklasse. Skoleklassernes involvering har varieret fra projekt til projekt, men etableringen af sporene har i alle tilfælde været inddraget i elevernes undervisning eller sporene har været med til at sikre et ruteforløb til ude undervisning.

Styrkelse af Skolespor

Tilskuddet har bidraget til at etablere 11 trampestier, igennem Spor i Landskabets frivillighedsmodel, der i kraft af nærheden til lokale skoler, har skabt sikker adgang til naturen for elever og andre børn. Ligeledes bidrager disse trampestier til et sikkert ruteforløb i forbindelse med udeundervisning i skolernes lokalområder.

 

Flere og længere spor

Tilskuddet har sikret etablering af 7 længere Spor. De længere trampestier har fået et særligt fokus fordi de i praksis er vanskelige at realisere. Trampestierne har både åbnet naturområder op for offentligheden hvor der ellers ikke var lovgivningsmæssigt grundlag for offentlig færdsel. Yderligere har nogle af de længere spor bidraget til en større sammenhængende rekreativ infrastruktur, på tværs af ejerskabsforhold i det åbne land.

 

Markedsføring

Det allokerede tilskud til markedsføring er indgået i SPOR i Landskabets samlede markedsføring, der har indbefattet annoncering i flere fagblade indenfor skoleområdet, samt deltagelse på skolemesser i København og Århus. Ved forespørgsel til sekretariatet kan annoncer og andre markedsføringstiltag dokumenteres.

 

Fuldfinansierede

Skolespor

Lange

Indsats for lange spor

Spornavn

Indvielsesår

Ruter antal

Længde i km

x

   

Biersted Skole, Aabybro

2018

1

2,5

 

x

 

Bjerning Sogn

2017

1

5

 

x

 

Dyrehøj

2019

2

5

   

x

Fabjerg

2019

3

19,2

   

x

Fjordklyngen - Hjarbæk Fjord

2019

1

80

x

 

x

Fole

2018

2

14,2

 

x

 

Gjerlev Bæk

2018

1

1,0

x

   

Grænge (skole)

2018

1

5,5

x

   

Haverslev Mølleå

2017

1

2

x

   

Hylke Skolespor

2017

1

2,5

x

   

Kibæk-momhøje

2018

2

5,5

x

   

Magelgrav Filskov

2018

1

2,9

   

x

Midtdjurs

2018

4

43

   

x

Møborg Bakkeø

2019

3

10,1

x

   

Møllebakken - Dalby

2019

2

5,1

x

   

Oustrup

2019

1

5,7

 

x

 

Præstemosen – Falster

2017

2

2,2

x

 

x

Raunkjær-Knude

2018

1

3,5

x

   

Saltum Skole

2019

3

5

x

   

Skyggerslund Skov

2018

1

1,6

x

   

Sneptrup Præstegård

2019

1

5,6

   

x

Stjær-Storringe-Søballe

2017

7

20

x

x

 

Søvind og Hundslund

2018

1

6

 

x

 

Tirslund Plantage

2017

3

6,3

 

x

 

Trælborgdalsporet

2019

1

6,0

x

   

Underup Vandskel

2018

2

3,5

 

 

 

Total

 

 

 

21

11

7

 

 

49

268,9