Sporet ved Nørreå Dalen

Natursti ved Nørreåen, 10 km sydøst for Viborg. Sti på 6 km

Sporet ved Nørreåen ligger nord for landsbyen Vinkel ca. 10 km SØ for Viborg.
Sporet starter ved Odsgårdvej. Sporet er 6 km langt og følger dels markskel og markveje. Num-rene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser. Det anbefales at bruge egnet fodtøj da der efter årstiden kan være noget fugtigt på strækningen langs Nørreådalen og langs markskel.