Nordvestmors

Sporene på Nordvestmors bevæger sig gennem et enestående, naturhistorisk landskab bestående af Salgjerhøjbuen med Mors’ højeste punkt Salgjerhøj samt Bjergbybuen fra Flade over Bjergby og Fårtoft til Sundby. Nord for Bjergbybuen ligger Stærhøjbuen og Mosebjergbuen med Thisted Bredning i bagrunden. Den sydligste del af ruten bevæger sig gennem Gullerup tunneldal langs Solbjerg Å, nordpå langs Gullerup Bæk.

Sporene er afmærket med lilla pile og bevæger sig rundt i området mellem Flade, Øster Jølby, Sundby og Bjergby, 10-15 km. nordvest for Nykøbing Mors. Mange steder på ruten er der udsigt over Thisted Bredning. Området er bundet sammen af de bueformede bakkerækker der ses tydeligt i vestlig/østlig retning og af Gullerup Tunneldal i nordlig/sydlig retning. Sporene har samlet en længde på ca. 35 km. og giver adgang til det åbne land. Sporene har forbindelse til og kan kombineres med andre stier i området: Kystruten, Kløverstierne i Vildsund og Sundby, Sporet ved Klov Bakker og Sporet ved Kløvenhøj, samt stierne i det fredede område omkring Hanklit og Salgjerhøj.