Midtdjurs

Midtdjurssporet er en 42 km lang vandrerute, der går igennem Pindstrup, Ryomgård, Nimtofte og Kolind og har startsted i hver af de fire byer. Når du følger den røde rute, oplever du på nært hold noget af den fantastiske natur, der kendetegner området. God tur!

Landskabet

Djursland er i dag en østvendt halvø. Djurslands bakkelandskaber er formet af komplekse iskappe- og smeltevandsbevægelser under de sidste 3 istider, resulterende i meget varierede landskabs- og kysttyper. Djursland var efter sidste istid gennemskåret af et smalt sund. Sundet havde i stenalderen forbindelse fra Grenaa via Pindstrup og Allingåbro til Randers Fjord og Hevring Bugt. Det nordøstlige Djursland var da en ø i stenalderhavet. Vandet i Kolindsund var dengang saltvand. Landhævninger lukkede for passagen mellem Ryomgård via Pindstrup og Allingåbro og gjorde sundet til en fjord. Efter vikingetiden tilsandede fjordmundingen og Kolindsund blev til en lavvandet sø (Danmarks næststørste og længste sø). Sidste store periode med sandflugt var fra omkring 1500 til 1850. Også på Djursland blev store område lagt øde. I 1720’erne påbegyndtes sandflugtsbekæmpelsen for alvor.

 

Landmandens afgrøder

Hvede

”Hvede” kommer af ordet ”hvid” og er en lys kornart, der benyttes både til dyrefoder og fødevarer. Som vi synger, kan man kende hveden på, at den er ”skaldet, tæt og tyk”, men mange af de hvedesorter, der bruges til foder, har faktisk ”hår” på akset.

Majs

De fleste tænker nok på de store, gule kolber, der ryger på grillen til sommer, men i Danmark dyrkes majs stort set udelukkende som fodermajs, hvor hele planten hakkes og bruges som foder til dyr.

Byg

Byg er kendetegnet ved de lange ”hår” på akset og benyttes især til dyrefoder og ølbrygning. Bygmalt, som er det, der bruges til brygning, bruges også i whisky samt nogle typer brød såsom schwartzbrot. Det er evnen til at spire, der afgør, om den enkelte sort kan bruges til malt.

Rug

Rug benyttes både til foder og som brødrug til fødevarer, hvor det mest centrale slutprodukt i den danske madkultur må være rugbrød. Rugen har visse ligheder med byg, men med kortere ”hår” på akset.

Raps

Raps er en bælgplante og kendes let på sin gule farve, når den blomstrer. Rapsfrø, som ligger i bælgen, er det, man presser og bruger til olie, og efter presningen benyttes resten som proteinkilde i foder.

Der findes mange kortsorter inden for hver kornart, og forskellen på de enkelte sorter er meget specifik. For eksempel tåler nogle frost eller er mere modstandsdygtige over for sygdomme end andre, mens egenskaber som proteinindhold og spireevne også kan variere.