Mejerigrøften

Siden udstykningen i 1700-tallet har engene syd for Hammershøj været inddelt i lange smalle strimler jord og hver gård i byen og nogle af husene har haft hver sin strimmel.

Engene syd for Hammershøj blev brugt til hø-slet og afgræsning samt en tørvegrav, så man kunne forsyne sig med brændsel. I dag er det kun en mindre del af eng-arealet der bliver udnyttet af landmændene og derfor gror engene til med krat, hvor der nu er mulighed for store naturoplevelser.

Navnet Mejerigrøften stammer fra dengang, at Hammershøj mejeri udledte deres spildevand via rør ned gennem byen og ud i engen. Hammershøj mejeri blev taget i brug 28.09.1898 og blev lukket 29.10.1979.

Rutebeskrivelse
Sporet starter ved Hammershøj stadion og herefter går man ned til venstre af grusvejen ved rensningsanlægget. Her deler vejen sig i to og man holder til højre. Herefter følger man vandresporet ud af markvejen og ved 2. vej på højre hånd går man ud i engen. Herefter følger man sporet og drejer med højre om, når vejen naturligt svinger. Herefter går sporet tværs over engen, hvor der er slået en vej og man passerer 2 brønddæksler. På sidste strækning på ruten går man langs med Mejerigrøften, så man har den på sin højre side og ender ud ved stadionvej 48, går til højre igen og ender ved udgangspunktet.

Regler for færdsel
Når man færdes på den afmærkede vandrerute, skal man vise hensyn til naturen, de gamle kulturspor og beboerne. Man bedes udvise hensyn da ruten flere steder passerer private arealer. Ruten er visse steder i et ret kuperet terræn og derfor ikke handicapvenlig. Ruten vil blive vedligeholdt efter behov. Al færdsel
er på eget ansvar. Det er udelukkende en vandresti, så derfor
ingen cykler eller lign. I visse perioder af året kan der være begrænset
adgang pga. jagt.