Listed

Sporet omkring Listed udgår fra parkeringspladsen på Strandstien over for den smukke, gamle firlængede bin­dingsværksgård, Listedgård. Den afmærkede rute er ca. 3,3 km lang. Fra parkeringspladsen er der udsigt til den lille klippehalvø, Gulehald.