Kulturlandskabet nord for Sorø

Natursti ved Bromme Plantage, 6 km nord for Sorø. To stier på 3 og 5 km.