Klovborg

Velkommen til Sporene ved Klovborg. Turen starter ved den gule folderkasse ved naturlegepladsen. Der er afmærket tre ruter, rød, gul og blå. Den gule rute er ca. 2,4 km, den røde er ca. 3,6 km og den blå er 5,7 km. Husk praktisk fodtøj.