Gravhøjsporet ved Klokkerholm

Velkommen til Gravhøjsporet ved Klokkerholm 16 km sydøst Brønderslev. Sti på 4,4 km. Gravhøjsporet har sit udgangspunkt ved Klokkerholm Møllesø, og turen fører forbi ikke mindre end 11 gravhøje af forskellig beskaffenhed. Tag en spadseretur, og lær mere om fortidens gravhøje.

OLDTIDENS GRAVHØJE
Johs. Brøndsted, rigsantikvar og forfatter til ”Danmarks Oldtid” (1939), opgør i 1930’erne antallet af gravhøje i Danmark til at være omkring 70.000. Mange af højene er siden hen blevet ødelagt ved markarbejde og anlægsarbejder. Størsteparten af Danmarks tilbageværende gravhøje er i dag fredede. Stenalderen (4000 -1700 f.Kr.)
I den tidlige del af bondestenalderen bestod gravhøjene af stenbyggede kamre, dyssekamre, hvor omkring der blev opkastet en jordhøj.

 

Bronzealderen (1700 – 500 f.Kr.)
De fleste danske gravhøje stammer fra bronzealderen. De er ofte placeret på markante og højtbeliggende steder i landskabet og ofte i klynger. Det passer godt på højene ved Kvindbjerghøje. De døde blev begravet i egekister med en stor tørvebygget høj over. I slutningen af bronzealderen kom urnebegravelserne. Urnerne blev nedsat i eksisterende høje.

 

Jernalderen (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.)I den tidligste del af jernalderen brugtes stadig urnebegravelser, men urnerne blev nedsat i en lille høj. Ved slutningen af yngre jernalder og overgangen til vikingetiden genopstod de store høje. Sydhøjen i Jelling (færdigbygget o. 975 e.Kr.) er sandsynligvis den yngste kendte høj i Danmark.

 

OM RUTENS GRAVHØJE
Dateringen af rutens gravhøje er noget usikker. Mellem 50.000 f. Kr. og 1050 e. Kr. – altså hele oldtiden og vikingetiden. De otte høje, Kvindbjerghøje (d til k) må højst sandsynligt være fra bronzealderen. De tre andre høje på ruten (a, b og c) er straks sværere at tidsbestemme. Der har været spekuleret på, om så mange rimeligt store høje
som på Kvindbjerghøje er tegn på, at der har været en oldtidsbeboelse på stedet. Gravhøjene på ruten er angivet med bogstaver (a-k) I fortegnelsen under det pågældende bogstav er der følgende oplysninger:


• Navnet på gravhøjen, som ofte går igen ved flere høje. Ofte navnet på den gård, hvis jord højen ligger på (”Kjærsgaard”), eller hvis der er et autoriseret stednavn (”Kvindbjerghøje”).
• Evt. andre oplysninger med tilknytning til gravhøjen (medangivelse af hvornår oplysningerne er indsamlet).

 

Ruten er 4,4 km lang og afmærket med pile.