Kalk Kaminoen

Strækningen er på cirka 30 km, hvoraf de 24 km tilbagelægges ad mark- og grusveje samt trampestier. Så husk det gode fodtøj. Følg de hvide retningspile og det blå skilt med den hvide flagermus, som er vartegnet for Kalk Kaminoen. Undervejs vil en række infotavler fortælle mere om det, du møder på din vej. Du passerer blandt andet forbi kalkgruberne i Mønsted og Daugbjerg og videre gennem den smukke og særegne Søgård Mose til Kongenshus Mindepark. Stien fører over heden til Grønhøj og videre frem til Skelhøje, der er kendt som istidens grænse mellem flad hedeslette og morænebakker. Kalk Kaminoen har fået sit navn på grund af de store kalkforekomster, tusindvis af flagermus i gruberne og den tørvegravning, der gennem århundreder har præget egnens kultur. Vandrestien fortæller også historien om opdyrkning af heden og om kartoffeltyskerne på Alheden.

Kalk Kaminoen tager vandreren gennem et smukt landskab af stor naturmæssig og kulturhistorisk værdi. Rutens start og slut finder du i henholdsvis Stoholm og Skelhøje, hvorfra du kan fortsætte ad Hærvejen mod nord og syd. Du kan selvfølgelig gå ruten begge veje.

Landskabet i vandrerutens nordlige del er stærkt præget af århundreders kalkbrydning i Daugbjerg og Mønsted. De flade hede arealer åbner sig længere sydpå, hvor det første større forsøg på hedeopdyrkning blev udført af tyske kolonister ved Grønhøj og Havredal i 1760-erne, og den første egentlige skovplantning fandt sted ved Stendal 1788.
Kalk Kaminoen kan starte i Stoholm, hvortil der er bus fra Viborg og Skive eller tog fra Langå og Struer. Vandreruten kan også påbegyndes i Skelhøje, hvor bussen mellem Viborg og Herning stopper. Man kan naturligvis også vælge kun at tilbagelægge kortere strækninger af ruten.