Jagtsporet ved Birkeboelsgården

Jagtsporet forbinder Viaduktvej og Fodsporet og giver mulighed for en rundtur i det vildtrige terræn med udgangspunkt i ådalen ved Sønder Bjerge. På jagtsporet får du en introduktion til de naturplejeinitiativer områdets jægere har iværksat. Hvis du er heldig, kan du også få et glimt af områdets rige dyreliv. Den anbefalede rute (se kort) er ca. 3 km lang, hvoraf de ca. 450 m på jagtsporet er afmærket. Sporet starter ved Viaduktvej.

Områdets dyreliv

Hare: Haren er udbredt over hele Danmark. De tætteste harebestande findes i Sydøstdanmark. Her på egnen er der en meget stor bestand. Haren er polygam, det vil sige, at hannen har flere hunner. Hunnen føder normalt 2-4 kuld om året.

 

Fasan: Fasanen er en asiatisk fugl og kom første gang til Danmark i 1592 som pryd- og spisefugl ved hoffet. Fasanen indførtes igen fra Asien som jagtfugl i 1840, men først med indførslen af den kinesiske ringfasan i 1870 blev den hårdfør nok til at leve under danske forhold. Herefter spredte den sig hurtigt. Her i området bliver den naturlige bestand suppleret med udsætning af fasaner.

 

Rådyr: Rådyret er Europas mindste hjorteart. Den er meget almindelig i det meste af Europa og Lilleasien. Man har fundet rådyrknogler i Danmark helt tilbage fra år 6000 f. Kr.. I området her, findes en stor bestand af råvildt. I ådalen kan der I vinterperioden ses flokke med 20-30 dyr.

 

Ringdue: Ringduen er en stor due med blågrå farver og hvide tegninger på vinger og hals. Den er den mest almindelige dueart i Danmark og yngler alle steder, hvor den kan finde et træ til sin simple rede. I baneskoven langs Fodsporet udklækkes derfor mange duer hvert år.

 

Sneppe: Sneppen (Troldfuglen) er det ædleste stykke jagtbare vildt, vi har i Danmark. Den er svær at nedlægge med sine zig-zag bevægelser i flugten. Man kan opleve såkaldte sneppefald, hvor mange snepper i forbindelse med dårligt vejr slår sig ned i området.

 

Musvåge: Rovfugle er traditionelt fugle i familierne af høge, falke og vestgribbe samt arterne fiskeørn og sekretærfugl. De har spidse, krumme kløer, et skarpt, krumt overnæb og et veludviklet syn. De lever som regel af mindre pattedyr eller andre fugle. Rovfuglene er totalt fredet I Danmark. Fodsporet er en del af rovfuglenes trækrute. Derfor kan der opleves forskellige arter i området, hvor musvågen er den mest almindelige.