Hulen

Natursti ved Mejlby, 11 km nordøst for Randers. Sti på 1,5 km.

Lindbjerggaards historie
Gårdens historie går med sikkerhed tilbage til år 1531, hvor Lindbjerggaard nævnes i et lovhævdsbrev i Nørhald Herredsbog. Fra en artikel omkring år 1660 fortælles det, at Støffringgaard i Lindbjerg havde en ødegaard, Lindbjerggaard – på det tidspunkt en gård på godt 20 tdr. hartkorn og skov til 100 svins olden.

 

Sagnet vil vide at gården på dette tidspunkt blev flyttet fra bækken til dens nuværende beliggenhed ovenfor
hulvejen. Sagnet fortæller også, at lavningen ved voldstedet blev kaldt »Tyskernes Sig« fordi de kejserlige tropper løb storm mod Lindbjerggaard; men blev slået ned. Nogen fæstning kan man næppe forestille sig; men
Lindbjerggaard har været »en Gård med Vold og Grav«.

 

Stensætningen hvor Hulen går over bækken formodes at stamme fra denne tid. Gården ophører med at være fæstegård den 23. juni 1799. Den 8. juni 1820 deles gården i to og tvillingegårdene opstår – indtil de nedbrænder i april 1974. Den nuværende familie har købt gården den 26. august 1915, og den nuværende ejer overtog gården 31. december 1980.

 

Lindbjerggård drives økologisk. Et deltidslandbrug med jordtilliggende på 40 ha. I marken dyrkes havre, hvede,
byg og nogle små parceller med solsikke og jordbær. Her er produktion af økologiske gæs og moulardænder samt kvæghold af jerseystude med en planlagt produktion på 40 stk. pr. år. I markdriften arbejdes med et
forsøg, hvor muligheden for udnyttelse af den ukrudtshæmmende effekt af rug undersøges – den allelopatiske
effekt.