Hovborg

De to sammenhængende spor: ”Hovborg Plantage” (afmærket med røde pile, ca. 7,5 km) og ”Klelund Plantage” (afmærket med grønne pile, ca. 10,5 km) er lavet som en dobbeltsløjfe, der mødes ved Hovborg Kro og forbinder åløb, engområder og mose med de store plantager samt natur- og kulturhistoriske perler. Den første kilometer til Holmeådalen følges de to spor, hvoref-ter de deler sig mod øst og syd.