Hjarup Øst

Turen starter i skellet mellem Østergårdsvej 6 og 8. Her går man langs hækken ned mod skoven og krydser bækken. Man kan parkere ved spejderhuset på Østergårdsvej 10, eller man kan fortsætte ad Østergårdsvej ud til Præstegårdsskoven. Her er det muligt at parkere på vendepladsen i starten af skoven.

Ruten er ca. 6 km og løber langs Østergårdsvej, gennem Præstegårdsskoven og tilbage langs Hjarupgårdsvej. Turen er en blanding af asfalt, grusveje, haver, marker og skovstier. Landskabet er åbne marker, hvor man afhængig af årstid kan se diverse afgrøder. Langs Hjarupgårdsvej er der også en del juletræsproduktion. Præstesgårdskoven ligger i kanten af statsskoven Fovslet Skov, som hører under Haderslev Statsskovdistrikt. Skoven er frugtbar løvskov med bøg, eg samt ahorn som de vigtigste træarter.

 

Fugle- og dyreliv langs sporet

Ved Hjarup Bæk, på de åbne marker og i skovene forefindes alle almindelige arter fugle. Endvidere de lidt sjældnere: Rød glente, ravn, tårnfalk, sortspætte, vandstær, gul vipstjert, spætmejse og isfugl. Foruden smågnaverne observeres der jævnligt rådyr, ræve, harer og grævlinge samt strejfende då- og kronvildt.

 

Bønderskov

Fra gammel tid har hver større gård haft sin skovpart, som f. eks. Præstegårdskoven, Enghøjgårdskov, Thomasmindeskov, der hver tilhørte en gård.