Hinge Sogn

Velkommen på sporet

Præstegårdsskoven ligger i Hinge Sogn øst for Nørskovlund, som er sognets største bebyggelse. Skoven ligger i en højde på 70-75 m over havet.

Her i Præsteskoven kan du nyde naturen omgivet af skov med forskellige kulturer og i forskellig alder. Her er et rigt fugle- og dyreliv.

I Præstegårdsskoven lever der mange dyr, som er almindelige i skovene i Midtjylland. Enkelte gange er der set strejfende krondyr i området. Skoven er kendt for at huse ynglende ravne. 


De afmærkede ruter fører dig rundt i skoven, og du kan vælge at
forlænge eller afkorte turen ved at benytte forskellige veje i stisystemet. Sporet har 5 markerede ruter, som alle starter 100 m inde i skoven. Markeringen er ”ensrettet”, så sporet bør følges i
pilenes retning.


• Grøn rute: 750 m
• Rød rute: 1 km
• Hvid rute: 1,7 km
• Blå rute: 2,1 km
• Gul rute: 2,3 km


God tur!