Hellevad

Der er mulighed for at følge en rute, som fører dig forbi alle de informationstavler, som er place-ret på sporet. Ruten er markeret med hvide pile. Turen er på ca. 6 km. Den stiplede linje angiver muligheder for afkortning af turen. Følger du de stiplede linjer er ruten 2,5 km lang og den kan anbefales til barnevogne, kørestole og cykler. Toilet kan benyttes i kirkegårdshuset. Der findes ligeledes en folder med løbe- og vandreruter i området. Al færdsel og ophold på sporet sker på eget ansvar. Langs hele sporet skal hunde føres i snor.