Harlevholm

Sporet ved Harlevholm ligger ved Gl. Harlev ca. 10 km vest for Århus. Den afmærkede rute er ca. 2,5 km. Sporet ligger i Århus Ådal. Ådalen, som er en tunneldal fra sidste istid, er karakteristisk for Østjylland. Sådanne tunneldale er blevet udgravet af smeltevandsstrømme, som løb i lukkede tunneler under den kilometertykke is. Vandet var udsat for et stort tryk fra isen. Derfor kunne smeltevandsstrømmene med stor kraft løbe op ad bakke eller, som her, slide dybe dale i underlaget.