Freerslev

Dyrene og markerne

Freerslev Kotel er et landbrug, hvor vi, Erik og Inge, producerer både kød og plantebaserede fødevarer. Erik er fuldtidslandmand og varetager den daglige drift af gården. Inge tager sig af besøgstjenesten på gården og er selvfølgelig også med til at passe alle dyrene. Der er omkring 300 stk. kødkvæg i alle aldre på gården. De går i løsdriftsstalde og kommer ud på græs hver sommer, hvor de mange steder er med til at lave naturpleje på store naturområder.

På gården er der fire staldafsnit, hvor kalvene og køerne er opdelt efter alder og efter, hvornår de skal kælve. Hver dag blander vi 6-9 tons foder ud fra forskellige blandeopskrifter, som passer til de enkelte dyrs vækst. Vi går meget op i bæredygtighed, så i dyrenes foder indgår også daggammelt grønt og brød fra dagligvarebutikker, bioaffald fra en salatproducent, mask fra to nærliggende ølbryggerier og affaldsvafler fra de nordsjællandske ishuse.

På markerne rundt om gården dyrker vi forskellige afgrøder på de i alt 300 hektarer, som både bruges til køernes foder og til fødevarer. Halvdelen af markerne bliver dyrket økologisk, og den anden halvdel dyrkes konventionelt.

Der bor også andre dyr på gården: 11 kælne katte (og killinger), 3 kaniner og mange høns og kyllinger, som også indgår i undervisningen på gården.