Fløjstrup Skov

Sporet i Fløjstrup Skov ligger ca. 9 km syd for Århus C. Du kan evt. tage bus 19 fra Århus Ru-tebilstation til Moesgård Strand. Fra Ajstrup Camping går bus 102 retur til Århus. Den markere-de rute er ca. 8 km lang. Sporet starter ved Moesgård Strand i nord og slutter ved Ajstrup Cam-ping i syd. Sporet er tiltænkt fodfolk, der vil væk fra de mest befærdede områder i skoven, der-for følger ruten i vidt omfang skovens helt små og mindre farbare stier.