Fjordklyngen MTB-spor

Fjordklyngens mountainbike-spor på 59 km. Sporet går igennem landsbyerne: Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg.

Fjordklyngens MTB-spor løber gennem den smukke, varierede natur i Fjordklyngen. Sporet forbinder de seks landsbyer i Fjordklyngen: Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg. Hovedsporet er 59 km. Ruten følger skovveje, stier, markveje, grusveje og små asfalterede veje. Undervejs passeres mange forskellige naturtyper: Strand, skov, hede, marker og enge. På hovedsporet kan man vandre, løbe eller cykle med en rimelig robust cykel. Til hovedsporet er der knyttet en række single tracks. Et single track er et meget smalt spor, hvor man kun kan færdes én ad gangen. Her kommer man i tæt berøring med naturen. Single tracks er velegnede til vandring, trailløb eller cykling på mountainbike, og er beregnet til at give sved på panden. De er af varierede sværhedsgrad og længde.