Ejby og Kingstrup Mose

Området består af en mosaik af mosenatur, tørvesøer, vandløb, ferske enge samt højderygge med agerland. Det samlede område er på ca. 270 ha., hvoraf størstedelen af arealerne tilhører private lodsejere. Vis hensyn, og hold dig til den afmærkede rute, da der også kan forekomme bundløse huller flere steder. Der er i alt 4,8 km gult afmærket rute. Du kan vælge at gå en runde i Ejby Mose, krydse åen og gå en runde i Kingstrup Mose, eller kombinere dem. Turen kan forlænges ved at følge grusvejene til Kingstrup. Færdsel er tilladt til fods eller på cykel. Der er en informationstavle ved hvert nummer (1-10) på kortet.