Dybdal Gårslev

Dybdal er en utrolig flot landskabsmæssig perle, nyd denne flotte rute som er ca. 2,1 km god tur!

NATUREN

Dybdal er en utrolig flot landskabsmæssig perle, der som en lille ådal, en smeltevandsdal fra den seneste istid, snor sig igennem landskabet. En biologisk ø midt i et hav af opdyrkede landbrugsarealer. Midt i dalen findes en helt unikt naturtype, nemlig en ellesump, som er en meget sjælden naturtype i Europa. Den kan også betegnes som: ”Skønhed i forfald”. Her råder kun naturen.


ELLESUMP

Dalen består af et overdrev, som er den øvre, tørre del. I bunden findes kæret, som er vådområde. En
procent af Danmarks jord består af overdrev, men 30 pct. af vore planter vokser her. Overdrev er et græsareal, som i dette tilfælde ikke har været gødet gennem længere tid. Dette bevirker, sammen med afgræsning, at der opstår gode vækstbetingelser for mange spændende planter. Et kær kan enten være et ”rigkær” eller et ”fattigkær”. I Dybdal findes et rigkær, som betyder, at kæret her får vand fra ”neden”, mens et fattigkær kun får vand fra ”oven”. Fordi det er et rigkær, kan man være heldig at se orkideer. Orkideerne er naturligvis FREDEDE og må derfor ikke plukkes eller fjernes. I tilfælde af, at området ikke bliver afgræsset, vil stedet hurtigt blive tilgroet af blandt andet brombær, pil og tjørn, som vil skygge for de flotte og sjældne orkidéer. Man vil
derfor ofte se græssende kvæg på engen.


HISTORISK

I Dybdal er der tre matrikler, som i dag ejes af beboerne til det eneste tilbageværende hus

UDSIGTSBÆNK
På bænken her kan man sætte sig og nyde roen og den flotte udsigt over engareal og bakker.

SAGN OG OVERTRO

Der findes flere sagn om overtro fortalt i ”Gårslevbogen”. Bl.a. den om konen, der en morgen kom gående forbi højen på Klemmens Mark tæt ved Dybdal på Gårslev Mark. Her ser hun en dynge høvlspåner, som hun fylder sit forklæde med. Da hun har gået lidt, synes hun, de bliver for tunge og kaster dem fra sig. Men da hun så kommer hjem, ser hun, at der stadig hænger et par stykker på forklædet, og nu er de blevet til det pure guld. Hun fortryder naturligvis, at hun har kastet dem bort og skynder sig tilbage for blot at se, at