Drejø

Velkommen til de to spor på Drejø. Sporet ved Søndersø (rute 1) er ca. 3 km langt, og sporet ved Nørresø (rute 2) ca. 5 km. Du er gæst på øen. Sporet er åbent for færdsel til fods. Du er velkommen til at tage hunden med i snor. Husk i øvrigt at efterlade naturen, som du gerne selv vil møde den.