Brøns

Sporet ved Brøns åbner i sommeren 2024

Citatstien starter ved Krolfbanerne, hvor unge og ældre mødes til dyst og hygge. På træerne langs dette stykke hænger der skilte med citater. Hvilket også er årsagen til navnet på stien.

Herfra går citatstien omkranset af læbælte på begge sider ned forbi Tønder Forsynings reservoir, hvor man kan spadsere en tur rundt.

Videre ned ad stien rammer vi Brøns å.

Stien fortsætter langs åen, som snor sig naturligt gennem landskabet.

Citatstien slutter oppe ved en lille skov, hvor Brøns Fiskeriforening har etableret en række shelter hytter, bålplads og toilet.

Formålet med Citatstien er at fremme lokalsamfundets sundhed og velvære ved at tilbyde flere muligheder for udendørs fysisk aktivitet. Desuden bidrager stien til at øge borgernes kendskab til den lokale natur og fremme en bæredygtig brug af naturområderne. Der er en flot natur, fugle og dyrevildt som kan opleves undervejs.

 

Bidragsydere:

12-mandsforeningen

Brøns Fiskeriforening

Arne, Torben, Jeppe og Per, samt de øvrige frivillige kræfter i byen der har givet en hånd med.

En stor tak til lodsejerne Hansjørn, Morten og Tønder Forsyning