Bøvlingbjerg

Sporene ved Bøvlingbjerg rummer tre spor. En gul, hvid og grøn sti. Den gule sti er i alt ca. 4,7 km, den hvide sti er ca. 2,5 km og den grønne sti er ca. 3,7 km.

På din tur rundt i landskabet kan du finde flere forskellige arter:

 

Hvede

Hvede er en af verdens vigtigste kornarter, og en af de mest dyrkede i Danmark. Den umodne hvedemark kendes på sin blågrønne farve. Akset i toppen har ingen stakke, ”hår”. Hveden bruges til dyrefoder og mel.

Byg

Vårbyg og vinterbyg er den mest dyrkede kornart i Danmark. Byg anvendes især til dyrefoder og ølfremstilling. Den kendes let på de lange stakke – de lange ”hår”, der sidder på akset i toppen af bygplanten.

Kartoffel

Den lave grønne plante dyrkes kun på en mindre del af landbrugsjorden i Danmark. Kartoflerne sætter i rækker, og der hyppes omkring rækkerne. Af kartoflen produceres mange ting, f.eks. chips, kartoffelmel og kartoffelstivelse.

Majs

Denne slanke, hurtigtvoksende plante er let at kende ude på marken. Den kræver meget varme, men kan blive 2-3 meter høj. Om efteråret snittes hele majsplanten og anvendes som kvægfoder.

Raps

Raps er let at kende på sin gule farve, når den blomstrer. Rapsen kan blive over 2 meter høj. Af rapsens små sorte frø udvindes olie, der bruges til madolie, farve og lak. Olien kan også bruges til brændstof til biler og traktorer.

Græs

Græs er en fællesbetegnelse for mange forskellige græsarter. Som foder til køerne dyrkes det oftest sammen med kløver. Græs dyrkes også til modenhed, hvor frøene høstes. Frøene anvendes f.eks. til græsplaner, golfbaner og nye græsmarker.

Vidste du at Bøvlingbjerg sporet er et vildt spiseligt spor?

Vi har været ude at registrere planter på det hvide spor ved Bøvlingbjerg. Ruten er ca. 2,5 km og går gennem det åbne land, langs læhegn, Fåre Mølleå og et lille skovstykke. Undervejs kan du nyde udsigten over Nissum Fjord, hvor mange fugle holder til året rundt. Der er mange spiselige planter undervejs og vi har fremhævet nogle i denne folder. Du er velkommen til at samle dem og smage på naturen undervejs. Vi håber du vil nyde turen.