Bøtø Nor

Gå på opdagelse ud i Bøtø Nor området og følg Sporet på et ca. 15 km langt netværk af stier på tværs af Falster. Sporet går fra Bøtøskoven til Bøtø Nor Gl. Pumpestation ved Marrebæk. Sporet fører dig ud i det åbne land langs grøfter, kanaler og markveje. På ruten kommer du forbi intensivt dyrkede landbrugsområder samt naturområder i form af vådområder og tørre overdrev.

Bøtø Nor har oprindeligt været en fjord med et stort fladt strandsø- og strandengsområde på ca. 2.000 ha. Fjorden var ca. 15 km lang og op til en km bred. En afvanding af området blev igangsat omkring 1860 med bygning af diger, gravning af kanaler og etablering af en pumpestation. Resultatet af dette arbejde danner rammerne om det Bøtø Nor, som vi kender i dag.