Bisholt Rundt & Borre Knob

En del af Vandreruten Horsens Fjord

Landsbyerne Bisholt og Glud er nabolandsbyer ved sydsiden af Horsens Fjord. Selvom landsbyen Bisholt udgjorde en samlet bebyggelse og centrum i et stort ejerlaug, så opdeles byen i Vester Bisholt under Skjold Sogn og Øster Bisholt under Glud Sogn.
Gårde i Bisholt og Glud var fæstegårde under bl.a. BollerGods ved Horsens eller Jensgård og Palsgaard syd for Snaptun. Gårdene var fæstet ud til bønderne, som betalte afgifter til godsejerne for at dyrke jorden. I 1800-tallet fik fæstebønderne mulighed for at købe deres fæstegårde, og selvejet blev indført.


Stierne kan forbindes med Vandreruten Horsens Fjord