Ballum

Spor ved Nationalpark Vadehavet, 12 km sydvest for Skærbæk. Tre spor på 5, 9 og 12,6 km.

Sporene består af to mindre spor, et rødt og et gult, som kan opleves selvstændige, eller forbindes ved at skifte over på det grønne spor. Sporene er i naturskønne omgivelser på markveje mellem bondens afgrøder, og med en pragt-fuld udsigt over marker, Ballum enge og Vadehavet. De fører også forbi historiske steder og bygninger, hvor man kan iagttage alle de elementer, der hører til en landsby i marsken. Sporene når helt ud til Vadehavet, hvor en tur på diget byder på heltunikke naturoplevelser. Her sprudler det af liv i luften, på vadens overflade og i vaden. Overalt på sporene findes der bænke, hvor du kan slå dig ned, tage et hvil og bearbejde de mange indtryk turen giver.