Albæk Møllebæk

Sporet ved Albæk Møllebæk ligger ca. 6 km nordøst for Randers ved landsbyen Harridslev. 
Den gule rute er ca. 2½ km lang, og den røde er ca. 3½ km.

Sporene går gennem morænelandskabet sydøst for Harridslev - et landskab dannet af den sene-ste istid. Slugten, som Møllebækken løber i, er en smeltevandskløft, dannet ved slutningen af istiden, hvor andre smeltevandsstrømme er blevet brudt af tilbageblevne ismasser, hvilket har givet en kraftig strøm vinkelret på Randers fjord. Spredt bevoksning med træer, åbne arealer, vilde planter, græs og landbrugsafgrøder er optimal for vildt som hare, fasan, ræv, rådyr, rovfug-le så som musvåge og tårnfalk, en lang række småfugle samt trækkende vadefugle og ænder.