Tornby Kirke

Oplev klitbøndernes vej til kirken, og strandfogedens redningsvej. Sporet går fra Tornby by mod Købsted, ind over Hønsebakkerne og retur til Tornby gennem klitplantagen. Ruten er ca. 7,2 km. Sørg for godt fodtøj. En stor del af stien går på private arealer, som vi meget gerne vil have lov til at benytte også i fremtiden, så vi håber på rolig adfærd og ikke andre spor end fodspor.

Tornby Kirke blev efter opførelsen cirka år 1200 hurtigt centrum i et net af trampestier i landskabet, og stierne beholdt deres betydning indtil første del af 1900-tallet. Nogle stier kendes fra gamle kort, og andre er med tiden blevet til markveje. Mest kendt er stien sydfra over Varbro Å vest for den nuværende Vidstrup Bro og den, som vi nu skal følge en del af, nemlig kirkestien mod vest til Købsted.