Stokkemarke Hestehave

Natursti ved Stokkemarke, 12 km nordvest for Maribo. Sti på 4 km. Sporet har forbindelse til Øko-sporet ved Knuthenlund

Stokkemarke Hestehaveskov er en lille privatejet skov sydøst for Stokkemarke. Ved beboerhu-set og motions- og legeparken i Stokkemarke by starter denne dejlige rundtur på 4 km. Turen kan gøres til fods eller på cykel. Når Stokkemarke forlades i sydlig retning, er ruten afmærket med pæle med blå pile. Efter godt 500 m drejes til venstre i sydøstlig retning, og skoven ligger lige foran og venter. Der fortsættes ligeud til hjørnet af skovbrynet, og derefter langs med dette indtil man krydser en lille bro og kommer ind i skoven. Senere svinges igen til venstre, og inden man kommer ud af skoven ligger turens højdepunkt, en lille skovsø hvor der kan slappes af og nydes medbragt mad. Hold øje med en pæl med et Spor i Landskabet Logo + 2 modsatrettede blå trekanter; den angiver at her ligger søen! Efter et lille hvil følges stien ud af skoven til Vestre Landevej der følges tilbage til Stokkemarke.