Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Økosporet ved Knuthenlund Gods

Natursti ved Knuthenlund Gods, 15 km nordvest Maribo.
Sti på 5 km.
Sporet har forbindelse til Sporet ved Stokkemarke

Ind i fremtiden – med det bedste fra fortiden.
Kom og oplev hvorledes Knuthenlund Gods, med nye økologiske avlsprincipper genopliver stolte familietraditioner med håndlavede kvalitetsoste som omdrejningspunkt for produktion af økologiske fødevarer baseret på princippet ”fra-jord-til-bord”. Med sine knap 1000 ha er Knuthenlund blandt Nordens største økologiske landbrug. De forbedrede vilkår for planter og dyr giver et synligt rigere dyre- og planteliv på godsets jorde, hvilket der er gode muligheder for at opleve ved selvsyn.

Følg den gule rute hvis du er gående, og oplev den flotte tur langs Ørby Å. Fra Stokkemarke til Knuthenlund er der 5 km, og turen rundt i Ugleholt Skov er yderligere 5 km. Cyklende skal føl-ge den røde rute. Læs om Stokkemarke By og dens kirke i turfolderen Sporet ved Stokkemarke Hestehave.

1. Øltappervej
Et stykke op i 1900-tallet var der i huset i nr. 6 tappested for Københavns Bryghus, hvorfra øllet kom i store ankre. Opbrydningen af gamle lerstampede gulve i flere af de omkringliggende lader afslørede lag af knuste flaskerunder lerlaget. Tappestedet er således kommet af med glasaffald som har kunnet bruges mod rotter i lergulvene.

2. Den gamle hovvej
Resterne af den gamle hovvej, som bønderne fra Stokkemarke benyttede når de skulle levere hoveriarbejde på Knuthenlund, udgøres af en godt 600 m lang arbejdsvej der forbinder Øltap-pervej med Knuthenlund Tværvej.

3. Polakkassernen
Ejendommen på hjørnet af Knuthenlund Tværvej var tidligere Knuthenlunds Polakkaserne der husede polske roearbejdere. Cyklende følger herfra de røde pile til Knuthenlund, mens gående med stor fordel kan følge den gule rute.

4. Gravhøj
Herfra er der en formidabel udsigt til Knuthenlund, og det er et dejligt sted for et lille hvil på turen.

5. Økosporet langs Ørby å
Gåturen langs Ørby Å er en oplevelse i særklasse. Her kommer man helt tæt på dyrkningen af de økologiske afgrøder, og på de får og geder der græsser ude mindst 150 dage om året. En af hemmelighederne bag Knuthenlunds kendte og prisbelønnede produktion af kvalitetsoste er de forskellige krydderurter som de frodige enge er tilsået med. Et rigt fugle- og dyreliv kan obser-veres langs hegnet og åen som er gydested for havørreder. Efter omlægningen til økologi kan der på Knuthenlund Gods konstateres en større og mere varieret fauna. På den sidste del af turen ser man de karakteristiske stynede popler, der på Lolland kaldes for pil. De stynede popler med flethegn imellem var tidligere meget udbredt som markskel.

6. Knuthenlund Gods
Under Frederik den 4.´s enevælde blev den gamle Årsmarke herregård i 1714 omdannet til det nye grevskab Knuthenborg. Ved nedlæggelsen af landsbyen Bregerup, oprettede grevskabet Knuthenlund i 1729. Den fungerede som hovedgård for Stokkemarke, og bønderne skulle levere
hoveriarbejde på Knuthenlund. I 1913 valgte Knuthenborg at frasælge Knuthenlund til mejeri-sten J.P.H. Hansen, der 10 år tidligere var blevet præmieret for sine hvidskimmeloste. Susanne Hovmand-Simonsen er i dag 4. generation på stedet, og har valgt at genoptage den stolte traditi-on med produktion af ost, nu baseret på økologiske principper. Knuthenlund ønsker således at tage det bedste fra fortiden med ind i fremtiden.

7. Knuthenlund besøgscenter og mejeri
Med udgangspunkt i de gode dyrkningsforhold og det milde klima på Lolland, baserer Knuthen-lund sin produktion af kvalitetsfødevarer på princippet ”fra-jord-til-bord”. Dette kan man for alvor få syn for i besøgscentret. Oplev når geder og får bliver malket, og følg med i hvorledes ostene håndlaves. Der er smagsprøver og mulighed for at købe produkter fra Knuthenlund samt fra andre lokale producenter. Tjek www.knuthenlund.dk for åbningstider. Inddrivning og malk-ning af dyrene foregår fra Kl. 15.00.

8. Ugleholt Skov
Frodighed og biodiversitet kendetegner Knuthenlunds tre skove på i alt 225 ha, der også drives efter økologiske principper. Ugleholt Skov er den største med knap 200 ha, og den 5 km lange tur rundt kan nydes både til fods eller på cykel. Ahorn, gran, eg, bøg, ask og thuja præger sko-ven, ligesom en rig flora med blandt andet blå anemoner og syv forskellige orkidé-arter. Man kan opleve et rigt fugleliv og mange arter af sommerfugle. Er man heldig kan den sjældne løvfrø ses i brombærkrattene langs skovvejene.

9. Gammel eg
En 400 år gammel eg kan besøges på en kort afstikker til fods fra turens vestligste hjørne.

10. Jættestue
På turens nordlige side kan der laves endnu en afstikker til fods langs en lille å, Præsterenden, ind til en historisk jættestue. HUSK – lad cyklen stå og nyd disse korte afstikkere til
fods!

På Økosporene ved Knuthenlund kan man også opleve:
Foruden enge med græs og urter dyrker Knuthenlund bl.a. hvede, byg, havre, rug og spelt. Ud over får, geder, ænder og gæs vil også sortbroget gammel dansk landracegrise på friland kunne ses. Hare, rå- og dåvildt, fasaner og agerhøns er blandt de mest sete dyr.