Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Testrupgaard

Natursti ved Testrup, 25 km nordøst for Hobro.
Sti på 2,5 km

Sporet ved Testrupgaard ligger ca. 4 km. nord for Aalestrup. Den afmærkede rute er ca. 2,5 km lang. God tur!

Sporet starter fra p-pladsen ved Testrup kirke og går over kirkegården til ruinen i Testrupgaards have. Over markerne går turen gennem et morænelandskab med mange småsøer og til Skt. Sø-rens helligkilde. Herfra går sporet tilbage til Testrupgaard skov, der er en blandingsskov med forskellige træarter. Ruten er afmærket med gule trekanter på pæle. Langs sporet ses marker med forskellige kulturplanter: Vinterhvede, rug, vårhvede, byg, havre, ærter, raps, kløvergræs og frøgræs. Markerne drives økologisk.

1. Sognekirken
Kirken og dens omgivelser er et spændende og historisk interessant sted. Indtil 1748 lå her en hospitalskirke. I dag står kun koret og et enkelt fag fra skibet tilbage. Det fungerer som sogne-kirke for Testrup sogn. Ruinerne af hospitalet kan ses ved kirken, hvor der også findes en tavle med flere informationer om stedet. Ved parkeringspladsen kan du se den flotte plante læge-kulsukker.

2. Testrup Stenhus
Testrup Stenhus kaldes også Testrup Kloster. Det er kælderetagen af et større stenhus. Tilsva-rende huse kendes fra Tjele ved Viborg og Østergård i Salling. Bygningen har været administra-tionsbygning til hospitalet og bolig for biskoppen, når han var på stedet. Flere konger har gjort ophold i Testrup og boet i Testrup Stenhus. Sagnet beretter, at der findes en hemmelig underjor-disk gang fra stenhuset til hospitalet ved kirken. I 1432 skænkede Viborgbispen sin hovedgård Testrupgaard til stedet og sikrede dermed hospitalets indtægter og vedligeholdelse. Gården, kir-ken og hospitalet var i middelalderen rammen om et myldrende liv af præster, munke og folk, der valfartede til kirken og Skt. Sørens helligkilde.

3. Langmosen
Langmosen er et dødishul fra sidste istid. Overfladen er mange steder dækket af hvide nøkkero-ser og gule åkander, bukkeblad og dunhammer. Om foråret lever her hundredvis af frøer, hvis kvækken kan høres viden om. I vandet findes ål, gedder og aborrer. Af fugle kan bl.a. nævnes ænder, fiskehejre, blishøne, musvåge og ravn. Også rådyr, ræv og grævling kan ses.

4. Gravhøj
Gravhøjen er fra ældre bronzealder, ca. 1.500 f. Kr. Mod øst er der udsigt til Hverrestrup bakker og mod syd til Testrup by.

5. Hellig kilde
Skt. Sørens helligkilde hører, som de andre helligkilder, til nogle af vore ældste kulturminder. Mange sagn og farverige beretninger knytter sig til deres opståen og ry som lægedomskilder. Om Skt. Sørens helligkilde berettes det, at den har haft livgivende og helbredende egenskaber mod mange forskellige slags sygdomme. Desuden har den været en ikke uvæsentlig indtægts-kilde for Testrup kirke og hospital. I dag giver kilden ikke de store vandmængder, men lider du af sygdom, skulle du måske prøve kildens helbredende virkning. Man ved jo aldrig!

6. Fredet dige
Jorddiget er fredet og danner grobund for et specielt dyre- og planteliv. Her lever firben, mus, spidsmus, lækat, brud og pindsvin. Myrer, humlebier og forskellige hvepsearter findes også her. Fra diget er der en vid udsigt over Himmerlands smukke landskab.

7. Lavvandet skovsø
Kirkedammen er en smuk lille lavvandet skovsø med fast bund af blåler. Søen er omgivet af gule vandiris, der blomstrer i juni måned. Står man stille ved vestenden af søen, kan man især om foråret iagttage den store vandsalamander, hvor de flotte hanner gør ivrigt kur til hunnerne.