Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Skræddergården

Natursti ved Vigsø Bugt, 25 km vest for Fjerritslev.
To stier på 2,5 og 4,5 km

Sporet ved Skræddergården ligger ca. 8 km nordøst for Hjardemål og 7 km vest for Frøstrup. "Skræddergården" er en økologisk og ekstensivt drevet kvæggård, hvor du har mulighed for at kigge ind til dyrene på gården samt gå en tur på ejendommens arealer.
Sporet starter ved en lille P-plads ca. 1 km sydvest for gården, Klitvejen 90, Frøstrup. Den af-mærkede rute ud i klitten er ca. 10 km lang. Du kan vælge at gå en kortere tur og følger du den røde rute bliver turen ca. 4,5 km og den blå er ca. 2,5 km lang. Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser. God tur.

1. Skræddergården
Gården ligger i et gammelt klithedeområde. Hele egnen er gammel, hævet havbund, som har været kraftigt præget af sandflugt. I 1625 nævnes det, at 1/3 af jorden var ødelagt af sand og i 1690, at bøndernes huse var ved at sande til. Gårdens navn var i 1880erne »Skrædergården«. Det stammer måske fra en gammel kone, som syede. Det, man før betragtede som et sølle mar-ginalområde med ufrugtbare hedesøer og indlandsklitter, har i dag stor herlighedsværdi. Ejen-dommen er på 313 ha. og drives som en naturgård med 115 ammekøer samt opdræt af Gallo-way-racen. Galloway-kvæg er gode til afgræsning af magre græsningsarealer. De har en stor vom, der gør, at de kan spise og omsætte store mængder ringe foder, f.eks. stride græsser og lyng. Dyrene er rolige og holder sig på afstand, men overfor trusler, som f.eks. løse hunde, står flokken samlet og fast.

2. Platform med udsigt over Bløden Sø
Fra denne lille platform har du udsigt over den fredede Bløden Sø. Søen er i en god naturtilstand med rent vand, rørskov langs kanten og utroligt mange padder. I kikkert ses mange fugle ved søen, f.eks. svaner, ænder, fiskehejre, rørhøg, rørdrum og sorthalset lappedykker. Tidligere yng-lede den sjældne sortterne ved søen, og i de senere år er der set enkelte strejfere af de meget sky traner.

3. Platform med udsigt over Bedesø
Gennem et lille krat, der giver læ til dyrene, kommer du til den næste platform. Herfra er der udsigt over et gammelt klitsø-område, som i dag er gennemsat af kanaler. I kanalerne gror bl.a. flydebladsplanten frøbid og den meget giftige skærmplante gifttyde. I krattet holder et par tårn-falke til. Ude på arealet kan ses både stor og lille regnspove, den kendes på sine sørgmodige fløjt. Ofte ses store flokke af sædgæs og grågæs græsse på arealerne.

4. Hjardemål Klitplantage
Nordvest for gårdens arealer ligger den statsejede Hjardemål Klitplantage. Her kan man gå sig en god skovtur. Der er P-pladser, men ingen afmærkede naturstier og vandretursfolder. Planta-gen er plantet sidst i 1800-tallet i gamle magre flyvesandsklitter. I plantagen lever mange dyr og skovfugle. F.eks. en stor bestand af fritlevende krondyr og den sjældne Natravn ses også i plan-tagen.

5. Esdal Sletning
På denne slette har der engang ligget en sø, men på grund af sandflugt tilsandede søen og groede efterhånden helt til. Sletten er i dag relativt næringsrig og giver et godt udbytte af græs. Græsset slås til vinterfoder til ejendommens køer. Det saftige græs gavner også de vilde dyr i området. Ofte ses store flokke af kronhjorte og masser af gæs græssende på sletten.

6. Klittop med flot udsigt
Fra den 18 meter høje klit er der en pragtfuld udsigt til havet, især ved solnedgang. Denne del af ejendommens arealer ligger som en kile af klithede ned til havet. Her græsser nogle af ejen-dommens køer. Til siderne er der plantage. Det kan i dag være svært at forstille sig, hvordan man har kunnet få træer til at gro i klithedens magre flyvesand. Men hvis ikke klitterne blev græsset af køerne, ville den med tiden gro til med træer på grund af frø fra de omgivende skove.