Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Klovbakker

Natursti på Mors, 17 km nordvest for Nykøbing M.
Sti på 5 km

Sporet ved Klovbakker ligger på Nordmors nord for Sundby, ca. 4 km øst for Vildsund-broen. Sporet starter på den store rasteplads på rute 26 mellem Sundby og Vildsund-broen. Den afmær-kede gule rute er ca. 5 km lang, men den kan, som kortet viser, deles op på midten. God tur!

NB! Det er en meget god ide at have solidt fodtøj på turen – helst gummistøvler: Den første del af sporet går over en mark med lerjord, som kan være meget fedtet i vådt vejr. Det samme kan selve molergraven. I Nørrekær skal man krydse en meget fugtig strandeng. God tur!

1. Mark med fed muldjord
Jorden her på Nordmors er særlig fed og god. Det skyldes moleret i undergrunden. På så god jord kan der dyrkes hvede flere år i træk. Det er derfor sjældent nødvendigt med sædskifte, dvs. skifte afgrøde for at jorden kan hvile. Sporet går forbi en græsmark, hvor der går heste og æsler.

2. Klovbakker
Klovbakker og Kloven kommer af kløft eller klov og er de gamle navne for dette ret kuperede område. Klovbakker er en gammel molergrav. Her blev der gravet moler til 1979. Da man holdt op med at grave, var der en overgang planer om at bruge graven til deponering af affald, men det blev droppet. Nu ejes graven af Morsø Kommune, og den bliver kun brugt som et rekreativt område. Der er mange selvsåede træer og buske på vej op i området. I de kommende år vil flere af disse blive fældet, så man kan bevare udsynet til de gamle molerskrænter. Som kortet viser, har man mange muligheder: Man kan gå rundt på kanten af graven. Man kan også skyde genvej ned gennem graven. Eller man kan følge sporet til fjorden.

3. Udsigtspunkt
Fra denne lille høj har man en fremragende udsigt over Thisted Bredning. Mod nord ligger Thi-sted, og sydvest for byen ses molerklinten ved Silstrup. Øst for Thisted ses Eshøj Skov, Sennels Kirke og flere vindmøller. Mod øst på Nordmors ses røgfanen fra Skarrehage Molerværk og Feggeklit. I krattet ved højen holder musvågen til. Det kan ses på de mange klumper af "stjerne-snot". Det er fedtede klumper, som musvågen har gylpet op. Den kan nemlig godt lide frøer og tudser, men ikke deres æggeledere. Der er også en del harer og fasaner i området.

4. Kystskrænt med "fårestier"
Dette er den gamle kystskrænt. Kæret neden for er hævet havbund. På skrænten er der "få-restier" - trådt af de græssende dyr, for tiden skikkelige jersey-kvier. Skrænten er et overdrev, hvor der vokser mange overdrevsplanter, fx Kornet Stenbræk. For foden af skrænten er der fug-tige væld. Her vokser orkide-arterne Maj-Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt og den kødædende Vibefedt.

5. Nørrekær strandenge
Man kan godt krydse den ret fugtige strandeng. Men på et kort stykke skal man hoppe fra tue til tue. På engen og strandvolden kan man se mange fugle, fx yngler viben og strandskaden her. I området kan man se forskellen på græsset og ugræsset eng: Uden græsning bliver engen til rør-sump. Her findes andre fugle, fx rørspurv.

6. Stranden ved Thisted Bredning
Det er en dejlig afvekslende oplevelse at gå langs stranden. På den stenede strand kan man let finde forstenede søpindsvin – "sepedejesten" eller "tordensten". Der ligger som regel også mas-ser af strandskaller, bl.a. fra knivmuslinger. I krattet for foden af skrænten holder en lille flok rådyr til.

7. Molergården
Her lå i moler-gravningens tid en gård - "Dalgaard". Der er nu en lille P-plads med plads til tre biler. Man kan se resterne af gården og dens have. Fx vokser der mellem træerne Vintergækker og den her på egnen sjældne Hulrodet Lærkespore, som kræver god jord.

8. Nørrekærvej
Herfra kan man enten fortsætte ad asfaltvejen til Sundby – og måske aflægge købmanden besøg for en forfriskning. Eller også kan man gå i kanten af marken langs hovedvejen tilbage til raste-pladsen.

Primitiv overnatning - Klovbakker
Gammel molergrav der er lavet til rekreativt område med græs og vulkansk aske! Der er 1200 m. til stranden, der har små sten. Vand kan hentes hos Keld på Nørrekærvej 9. Betaling for overnatning og brænde på pladsen. Plad-sen ligger ved Sporets punkt 7. Fra hovedvejn gælder følgende vejvisning: gå ned ad Nørrekærvej, for enden af asfaltvejen går du til højre af grusvejen, følg skiltningen. Kontakt: Keld Tølbøl, Nørrekærvej 9, 7650 Erslev, tlf. 97 74 61 04
Kilde: Friluftsrådets ERFA-gruppe for overnatning i det fri. Se www.overnatningidetfri.dk