Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Dybhav

Natursti på Mors, 15 km nord for Nykøbing M.
Sti på 1,5 km

Sporet ved Dybhav ligger lige uden for Sejerslev, ca. 15 km nord for Nykøbing Mors og ca. 8 km syd for Feggesund. Den afmærkede rute er ca. 1,5 km lang. Turen starter på Søgaardsvej. Du finder den ved at følge vejen 800 m fra købmanden i Sejerslev. God tur.

1. Stikryds
Her deler stien sig. Man skal gå til højre for at komme over bag søen. Her skal man krydse et par stenter, og stien kan være ret smattet. Går man til venstre ad markvejen, kommer man direk-te ned til søen.

2. Bavnehøj
Herfra får man det bedste blik over søen Dybhav. Mod nord ses Feggeklit i Feggesund. Sagnet fortæller, at en gammel troldkvinde på Nordmors ville besøge sine bekendte på Hannæs. For at undgå vand i støvlerne i det brede Feggesund ville hun bygge en dæmning af jord. Hun samlede derfor en masse jord op i sit forklæde. Lidt ude i sundet tabte troldkvinden al jorden - dette blev til Feggeklit, og stedet hvor hun tog jorden, blev til Dybhav!

Engang lå her en gravhøj. Under udgravning i slutningen af 1950’erne fandt man et radbrækket skelet af en mand på næsten 2 meter. Højen er formentligt blevet brugt som galgehøj engang i 1600-1700-tallet.

3. Guldringhøj
Fra toppen af den 43 meter høje gravhøj kan udsigten nydes. Fra vest og horisonten rundt ses: Salgjerhøj, Hanklit, Skarrehage, Thisted, Feggeklit, Vejlerne, molergravene ved Ejerslev, Løg-stør (23 km væk!), Aggersund Kalkværk, Livø, Fur, Buksør Odde og endelig Dråby Vig mod syd. Guldringhøj er sikkert fra ældre bronzealder for ca. 3.800 år siden. Den blev fredlyst i 1893. Man har i højen fundet en niptang af guld - deraf navnet.

4. Overdrevet
Herfra kan man overskue den østligste del af søen. I forsommeren pryder Hvidtjørn med deres hvide flor skrænterne sammen med overdrevsurter som Kornet Stenbræk og Knold-Ranunkel. Hvis ikke overdrevet blev græsset af kreaturer, ville det hurtigt gro til med buske.

5. Molerskrænt
Dybhav ligger i et område, der består af fedtet moler. Geologisk set er selve søen sikkert et dø-dishul, dvs. en slags afstøbning af en kæmpestor isklump fra sidste istid. Nord for søen har der været ansøgt om tilladelse til gravning af moler. Ansøgningen blev heldigvis frafaldet igen.

6. Søen
Stien forbi søen er ret kuperet og kan af og til være sumpet. Det er en ret ren sø med et frodigt plante- og dyreliv. Søen er en vigtig oase for mange vanddyr, f.eks. er søen en vigtig yngleplads for mange frøer, tudser og salamandre. Fiskeriet i søen er forbeholdt ejerne.

7. Nordmors Skyttekreds
Her i huset holder en lokal skytteforening til. Der er ingen adgang i krattet bag huset, da det tje-ner som kuglefang. Indtil midt i 1940’erne lå her lille ejendom, som drev jorden rundt om søen.
Ved huset og langs markvejen vokser flere gamle kulturplanter. Bl.a. Sødskærm eller Spansk Kørvel, der lugter af anis og tidligere blev røget mod astma. Desuden findes her Katost - en gammel lægeurt, som blev brugt til såromslag og som hostemedicin.