Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Lægaard

Natursti ved Lægaard Bæk i Holstebro.
Sti på 1,8 km

Sporet ved Lægaard er beliggende ved Det Grønne Uddannelsescenter Lægaard, cirka 2 km fra centrum af Holstebro by. Der er adgang til uddannelsescentret fra Skivevej, og der er mulighed for at parkere på skolens parkeringsplads, hvor folderkassen er placeret. Turen begynder fra sko-lens parkeringsplads. Alternativt kan man begynde fra bunden af Mads Bjerres Vej. Ruten er på cirka 1,8 kilometer. God tur.

Sporet ved Det Grønne Uddannelsescenter Lægaard giver brugerne mulighed for mange forskel-lige oplevelser, både naturlige og menneskeskabte. Man vil på turen opleve et flot og varieret landskab, skabt af istidens smeltevand. Der er bakker, moser og vandløb, som har eksisteret i flere tusinde år, og som rummer plads til blandet fuglevildt, foruden en pæn bestand af harer og råvildt.

I dag er landskabet præget af landbrugsdrift og Holstebro by, som langsomt vokser sig større. Byens vækst har helt siden studedriftens tid hængt tæt sammen med landbrugsproduktion. I dag er der cirka 1200 arbejdspladser i Holstebro med direkte tilknytning til landbrugets følgevirk-somheder. Arla, Danish Crown og Hunsballe Frø som nogle af de største virksomheder.

1. og 2. Erhvervshistorien
Undervejs på turen ser man nogle kontraster af landbrugshistorisk karakter. For eksempel meje-riselskabet Arlas store lagerbygning på 10.000 kvadratmeter, der står som et nutidigt modspil til skorstenen ved det gamle Hornshøj Andelsmejeri. Tilsammen typiske repræsentanter for den udvikling, som både landbruget og andelsselskaberne har gennemgået.

3. Lægaard Bæk
Lægaard bæk er et af flere små vandløb, som samles i Storåen, der passerer igennem Holstebro by. Vandmængden i bækken varierer meget i årets løb, om sommeren er den næsten helt udtør-ret, hvorimod vinterhalvåret byder på større vandmængder.

4. Skolen
Lægaard Landbrugsskole blev grundlagt i slutningen af 1940’erne og fungerede som selvstæn-dig skole frem til 1999, hvor den fusionerede med Holstebro Tekniske Skoles jordbrugsafdeling. Lægaard rummer derfor hele det grønne uddannelsesområde fra gartnere til landmand og dyre-passere. Skolen har i dag cirka 110 årselever og 20 ansatte. På Lægaard anvendes jord og stalde til praktisk undervisning for elever i starten af deres uddannelsesforløb, og derfor er det ikke altid sikkert, at alle pløjefurer er snorlige, da de fleste af eleverne ikke har forudgående kend-skab til landbrug.

Afgrøderne på Lægaard vil typisk være græs og majs til Lægaards højtydende jersey-køer samt forskellige salgsafgrøder som raps og korn. For nærmere information om afgrøder, dyr samt elevernes hverdag og undervisning henvises til uddannelsescentrets hjemmeside.

5. Beplantningen
Udover ruteafmærkningen med pile er der plantet markeringstræer langs ruten. Til denne marke-ring er valgt sorten Ask, som er en normalt hjemmehørende art og passer til den gode jordbund. På strækningen langs bækken er der plantet 17 forskellige buske og træer, der også alle er natur-ligt hjemmehørende arter. De er placeret i små klynger, som er indpasset i landskabet efter vækst og til gavn for øjet og vildtet i området. En nærmere beskrivelse af disse arter findes på skolens hjemmeside. Her vil man også kunne læse om ideen og baggrunden for sporets tilblivel-se, som er et resultat af et elevprojekt.