Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Friluftsgården

Natursti ved Beder, 12 km syd for Århus.
Sti på 2,5 km.
Stien har forbindelse til Sporet ved Fløjstrup Skov

Sporet ved Friluftsgården ligger ca. 12 km syd for Århus centrum. Tag evt. bus 103 Århus-Beder-Odder, som stopper i Fløjstrup, ca. 600 m syd for sporets start. Den afmærkede rute er ca. 2,5 km lang. Du må gerne tage hunden med, men den skal være i snor af hensyn til de vilde dyr og sporets andre besøgende. Husk i øvrigt at efterlade naturen, som du gerne selv vil møde den. God tur!

Sporet har forbindelse til sporet fra Mårslet til Moesgård Strand (hvide trekaner/prikker) og indrekte til Sporet i Fløjstrup Skov og Oldtidsstien ved Moesgård Museum.

1. Fra frodig mark til frodigt vandhul
Området her har tidligere været effektivt drænet, så der kunne dyrkes afgrøder på marken. Men med amtets tilladelse blev de mange drænrør fjernet i 1992 og erstattet af et overløbsrør. Den vilde natur indfinder sig utroligt hurtigt, så i dag ses en fantastisk lille sø med dunhammer, nat-skygge, rørhøns, bekkasiner og fiskehejrer.

2. Løvfrøernes paradis
Læg vejen forbi de to shelters en aften i løvfrøernes yngletid, maj-juni, og oplev de små grønne »nattergale«. Efter lang tids tilbagegang er landets bestand af løvfrøer atter på vej frem. Her syd for Århus blev der udsat løvfrøer i en række vandhuller i 1985, og de breder sig nu stille og ro-ligt nordover. Forudsætningen er dog, at vandhullerne er meget rene, fri for fisk og solåbne, så vandets overfladetemperatur når over 14 grader. I dag findes der løvfrøer i ca. 600 vandhuller i Danmark.

3. Skovrejsning
Markerne her stod frem til slutningen af 1980’erne med traditionelle landbrugsafgrøder. I 1990 gennemførtes et mindre skovrejsningsprojekt med juletræer blandet med løvtræer. Nu efter jule-træerne er »høstet« står området med dejlig egeskov mod nord og bøgeskov mod syd.

4. Udsigten fra Markskel Høj
Markskel Høj er en gravhøj, dateret til yngre sten- eller ældre bronzealder. Gravhøjen ligger på kanten af den fredede Fulden Ådal. Fra højen ses mod nord herregården Moesgård og mod nordøst i klart vejr også Kalø Vig og Mols Bjerge. Flere informationer på skiltet ved højens fod.

5. Natursti til Århusskovene
Mod øst kan man følge naturstien til de store skove syd for Århus.

6. Den gamle Skolesti
Den smalle sti ligger på privat jord i skellet mellem markerne. Stien har i årtier været brugt af bl.a. børn øst for Beder, når de skulle i skole. I dag er det en hævdvunden sti. Vedligeholdelsen af skolestien påhviler Århus Kommune.

Områdets landbrugsstruktur
På turen ses det tydeligt, at området præges af mange mindre fritidslandbrug, primært med heste og andre mindre landbrugsdyr. De dyrkede marker forpagtes for en dels vedkommende ud til de få tilbageværende fuldtidslandbrug en strukturændring, der har kendetegnet dansk landbrug gennem de sidste mange år.

7. Friluftsgården
Friluftsgården er et moderne kursuscenter med mange udendørs aktiviteter. I 1997 fik stedet miljøcertifikatet »Den grønne Nøgle«, som bevis for sin grønne profil.