Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Store Dannesbo og Avernakgaard

Natursti ved Brylle, 10 km sydvest for Odense.
Sti på 1,5 km.
Den blå pil på ruten henviser til en forbindelsessti til Sporet ved Borreby

Sporene ved St. Dannesbo ligger ca. 10 km sydvest for Odense, ved landsbyen Brylle. Omkring Store Dannesbo finder du hele tre afmærkede spor - gul, rød og blå. Du kan parkere og starte din vandretur ad gult spor, hvor Borreby Møllebæk passerer amtsvejen umiddelbart nordvest for Store Dannesbo eller ved Helvedesbro, hvor bækken løber under den oprindelige landevej mellem Odense og Assens.

Det røde spor vil i løbet af 2011 blive udvidet, så du kan opleve mere af ejendommens markarealer.
Det blå spor følger Borreby Møllebæk over en kilometer, til »Sporene ved Borreby« på Voldsgaards jorder godt en kilometer øst for Store Dannesbo.

1. Gult spor
Det gule spor følger Borreby Møllebæk på en 1,5 km lang strækning. Bækken har sit udspring i Hesbjerg Skov seks kilometer nordvest for Store Dannesbo. Bækkens nærhed præger både flora og fauna langs det gule spor. Fra sporets start er bækken skærmet af birk og el, som vokser langs dens vestlige bred.

2. Høllet
Umiddelbart før sporet når parken, har bækkens strøm og bundforhold i forening skabt et høl, der selv i tørketider giver ly for vandløbets omfattende bestand af bækørreder. Med sæde på en gammel kroget træstub, som rager ud over bækkens bred, vil du ofte kunne se ørrederne i det klare vand. Fiskeri langs sporet er kun tilladt med gyldigt fisketegn!

3. Hovedbygningen, parken og petanque
Store Dannesbo’s stilfulde og smukke hovedbygning er opført engang i 1920’erne. Du er velkommen til at betræde parken, og til at benytte den nærved anlagte petanquebane.

4. Døde træer, der giver liv
Når du har passeret parken går sporet gennem et skovklædt område med en alsidig variation af træarter. Her er skovbunden uden for sporet fugtig året rundt, hvilket blandt andet i det tidlige forår giver basis for et væld af Dorthea-liljer. Siden overtager anemonerne oasen under de skyggegivende trækroner.

Enkelte af de 60-70 år gamle træer er døde eller døende. De får lov at stå, til tidens tand nedbryder dem. Det skaber gode livsbetingelser for fugle, som her finder mange naturskabte redehuller.
Hvor det gule spor forenes med det egentlige vejsystem, fører en bro over Borreby Møllebæk. Ved broen slutter Ternevej, som giver brylleboerne direkte adgang til området.

5. Bål- og grillplads
Knap 200 meter syd for broen fører et østgående spor frem til en bål- og grillplads, som under iagttagelse af de elementære sikkerhedsregler frit kan benyttes.

 

6. Stejle brinker
Længere fremme svinger bækkens løb, bremset af høje skrænter, brat mod øst. Sporet følger fortsat bækkens løb, og skovbunden bliver her mere moseagtig, hvorfor birken nu er det dominerende træ. Vild iris og storkenæb er her blandt de mest talrige planter. Bækkens tilstedeværelse, den alsidige skovbevoksning og de varierende bundforhold langs sporet skaber basis for et rigt fugleliv.