Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Skovsgaard- Sporene ved Konabbe Skov

Natursti ved Skovsgaard Gods, 13 km syd for Rudkøbing.
Sti på 2,5 km

Sporene ved Skovsgaard – Konabbe Skov ligger ca. 13 km syd for Rudkøbing. Fra Lindelse køres mod øst til Hennetved, hvorfra der er skiltning til Skovsgaard. Adresse: Kågårdsvej 12, Hennetved, 5900 Rudkøbing.

Sporet gennem Konabbe Skov er et af de fem spor, der fører gennem det smukke herregårdslandskab på Danmarks Naturfonds økologiske gods Skovsgaard på Langeland. Sporet starter ved P-pladsen i Konabbe Skov. Ruten er ca. 2,5 km. Rigtigt god tur! Skovdriften på Skovsgaard drives ligesom det økologiske landbrug uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler og kunstgødning.

1. Græsningsskov
Navnet »Konabbe« hentyder til at skoven har været benyttet til afgræsning for kvæg. Indtil starten af 1800-tallet havde de danske skove stor betydning i landbruget. Kvæg og heste græssede her, svinene rodede i skovbunden efter bog og agern. Det hindrede opvækst af nye træer og skovene forfaldt. Ved fredskovforordningen i 1805 blev det forbudt at lade husdyr græsse i skovene. I 1994 fik Danmarks Naturfond dispensation til igen at lade kreaturer græsse i en del af skoven. Derfor kan man øst for P-pladsen opleve et stykke dansk skovhistorie: græsningsskov.

2. Ahorn
Ahornplantningen er fra 1968. Ahorn blev indført fra Tyskland for ca. 200 år siden. Ahorn vokser hurtigt, og frøene er utrolig gode til at spire og lave selvforyngelse. I nogle skove kan ahorn være en alvorlig konkurrent til unge bøgetræer. Ahornens ved er lys og næsten strukturløs, det sætter ahorn i høj kurs hos møbelindustrien.

3. Aldrende bøgeskov
Bøgebevoksningen syd for skovvejen er 130 år. Bøgetræerne er »modne« til hugst, og selv om det økonomisk kunne betale sig, at fælde skoven, har Danmarks Naturfond besluttet at udskyde fældningen 60-80 år. En skov med gamle træer giver gode levemuligheder for mange forskellige dyr og planter.

4. Heerups Lund
»Heerups Lund« er 7 hektar og plantet i 1989/1990 på gammel agerjord. Mod øst er plantet bøg, mod vest eg. Træerne er plantet tæt. Sidegrene skygges bort og træerne strækker sig mod lyset. Når de skal tyndes ud, vil der være mange træer at vælge imellem – kun de bedste får lov at stå tilbage. Heerups Lund er kantet af skovbryn med blandede løvtræer og buske – mange af planterne stammer fra frø høstet fra langelandske træer.

5. Skovgærde
Det gamle skovgærde blev opført i forbindelse med fredskovforordningen for snart 200 år siden.

6. Ny beplantning
Nyplantningen med bøg, eg og avnbøg er fra 2002. Her var tidligere en tæt skov med sitkagran.

7. Øens største bøg
Den ca. 225 år gamle bøg faldt ved en storm i 2005. Stamme og grene får lov at ligge i skovbunden - til glæde for svampe, insekter og fugle.

8. Gamle bøgetræer
Denne skov står på agerjord, der i 1800-tallet blev indlemmet i fredsskoven. Bøgene er 125 år og klar til fældning, men ligesom bøgene i skovens østlige del, får de lov at stå mange år endnu.

9. Ellensbjerg
Jordbunkerne på og omkring Ellensbjerg er rodkager fra bøge, der væltede i orkanen i 1967. Halvdelen af træerne i Konabbe Skov faldt. Den nye skov omkring består af bøg, eg, ask og ahorn. Ved foden af Ellensbjerg ses en stensat terrasse. Her kunne herskabet på Skovsgaard sidde og nyde deres eftermiddagste.

10. Skålsten
Den store sten med ca. 35 runde fordybninger er en skålsten. Dette eksemplar er enestående ikke blot ved sine mange skåle, men også fordi den ligger dét sted, hvor den har været brugt – sandsynligvis ved rituelle handlinger. Arkæologiske fund under stenen daterer den til yngre bronzealder (ca. 3.500 år).

11. Udsigt
Fra græsskråningen »Jordbærmarken« ser man over mod Påøen. Syd for Påø Skov anes Langelandsbæltet.

12. Begravelsesplads fra bronzealderen
»Skibssætningen« er en gammel gravplads måske fra bronzealderen, men mere sandsynligt fra jernalderen eller vikingetiden - graven er endnu ikke udgravet. Egene omkring skibssætningen er plantet i 1980. Rødgranerne mellem egene har givet læ til de unge ege, mens de var små. De vil snart blive fældet, så vi vil få en ren egeskov.