Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Skovsgaard - Nørrelykke

Natursti ved Skovsgaard Gods, 13 km syd for Rudkøbing.
Sti på 2,5 km

 

Stien er et af de 5 spor, der fører gennem herregårds-landskabet på Danmarks Naturfonds økologiske herregård Skovsgaard på Langeland. Skovsgaard ligger ca. 13 km syd for Rudkøbing. Fra Lindelse køres mod øst til Hennetved, hvorfra der er skiltning til Skovsgaard. Den grønne firkant svarer til rutekortet på indersiden.

Stien starter ved naturformidlingens køkkenhave øst for Skovsgaards P-plads. I perioder kan den være omlagt på grund af græssende dyr – følg da skiltene. Ruten er ca. 2½ km og markeret med lilla trekanter.

Vigtigt når du færdes:

• Hunde skal føres i snor.

• Stien er delvis en trampesti. Årstiderne, markarbejde og planternes vækst kan påvirke passagen.

• Færdsel sker på eget ansvar.

1 Køkkenhave og udekøkken

I Skovsgaard Naturformidlings køkkenhave kan du se, dufte, føle og smage. På skiltet ved de hvide låger foran indgangen til køkkenhaven kan du se en plan over, hvad der dyrkes i køkkenhaven. Krydderurter dyrkes til Skovsgaards Café, og der høstes fra køkkenhaven når skoler eller andre grupper er på besøg. Som gæst på Skovsgaard er du også meget velkommen til at plukke en lille buket duftende krydderurter på din vej gennem køkkenhaven. Spredt i køkkenhaven er der opsat boliger til havens vilde dyr – der er stærekasser, insekthoteller, pindsvineboliger, flagermuskasser og humlebikasser. Måske kan du tage en god idé med hjem.

2 Frugthave/Pomet

I den indhegnede mark bag køkkenhaven er der plantet frugttræer, som er podninger af gamle sorter af æble, pære og kvæde fra Sydfyn og Langeland. Træerne har Skovsgaard fået fra ildsjæle, der har samlet podekviste fra en lang række gamle sorter, som ellers var i fare for at forsvinde, når det gamle modertræ døde. Med godt 400 træer i frugt
haven og omkring 3 træer af hver sort, er her cirka 130 forskellige sorter repræsenteret. Det høje, tætmaskede hegn er nødvendigt for at holde rådyr, dådyr og harer ude, som ellers ville æde de unge træer.

3 Grøntsagsmark

Skovsgaards grøntsagsmark er på 10 hektar. Her produceres en lang række grøntsager, som dels sælges i Skovsgaard Café og Gårdbutik, dels sælges til Dansk Cater, der er leverandør af råvarer til en lang række økologiske restauranter i hele Danmark. På skiltet ved indgangen til marken kan du få et overblik over afgrøderne.

4 Naturstriber

Spredt i Skovsgaards marker er der udlagt naturstriber. Disse striber, som er 1½-2 meter brede, har til hensigt at give bedre levebetingelser for vilde dyr og planter i agerlandet. Denne naturstribe er en insektvold, som er dannet ved at pløje ind mod striben fra begge sider, så der dannes en lille jordvold. Striben er lagt i øst-vestlig retning, således at der er en solside og en skyggeside, som derved giver et endnu mere varieret ”mikroklima”. Andre steder på gården er der anlagt striber sået til med vilde planter, der er attraktive for insektlivet; barjordsstriber, der tilgodeser dyr, der gerne opsøger åbne pletter i markerne og kortslåede striber, der både giver føde og ynglesteder til mange vilde dyr. På informationstavlen foran Skovsgaard Café og Gårdbutik kan du læse mere om Skovsgaards naturstriber.

5 Stines Dam

Denne dam er blevet renoveret i vinteren 2018/19. Ved at fjerne organisk materiale, der gennem mange år har lejret sig på bunden af vandhullet, er der genskabt en sø på godt 1000 m2. Den nord- og vestvendte bred er svagt skrånende, således at her hurtigt bliver lunt vand om foråret til glæde for ynglende padder. Vandhullets dybeste sted er mere end 1½ meter, således vil der være vanddækket selv i den tørreste sommer.

6 Levende hegn

Skovsgaard har i alt ca. 16 km levende hegn. I hegnene vokser blandt andet vild æble, vild pære, avnbøg, navr, slåen, rose, tjørn og hyld. Disse hegnsplanter er vigtige som føde- og levested for mange fugle, pattedyr og insekter. En bred bræmme langs hegnet holdes udyrket og med lav vegetation – som en kortslået stribe. Den er endnu en af Skovsgaards naturstriber, der har til hensigt af forbedre biodiversiteten på gården. I gamle dage blev hegnene passet ved styning. Det betyder, at hegnene skæres ned til stubben og får lov at skyde op på ny. Grenene blev brugt til bl.a. flethegn eller brændsel. Hegnene blev typisk stynet ca. hvert 8. år, når marken op til hegnet skulle ligge brak (uden dyrkning) i et år, som led i sædskiftet. På den måde var der hele tiden en mosaik af nyligt stynede hegn og hegn, der var vokset godt til. Danmarks Naturfond styner Skovsgaards levende hegn med et interval på ca. 15-20 år. Spredt i hegnene bevares store træer som overstandere for yderligere at skabe variation.

7 Hovstolter

De gamle frønnede gråpopler langs den vestvendte grænse til Skovsgaards park er nok omkring 150 år. Da de blev plantet. var det populært at bruge disse hurtigt voksende træer som værn mod vestenvinden. På Langeland kaldes de ”Hovstolter” - en Langelandsk fortolkning af navnet ”Hageholtz”, som blev brugt af den tyske skovrider Kruhöfer, der bragte træet til øen i begyndelsen af 1800-tallet.

8 Vild park og stævningsskov

Den vestlige del af Skovsgaards park henligger med gamle træer, skovsump og en lille del med stævningsskov. Stævningsskov er en gammel skovdrift, hvor træer skæres til roden hvert 18.-20. år. Vedet blev brugt til gærder og til brændsel. Denne skovdrift giver gode vækstbetingelser for en varieret flora. I Skovsgaards park finder vi blandt andet orkideen skovgøgelilje. En af Skovsgaards frivilliggrupper har genoptaget stævningsdriften i skoven, således at skoven passes som i gamle dage – en lille bid skoves med nogle års mellemrum, så der hele tiden er både nyt og gammelt.

9 Danmarks måske ældste ask

Ved det nord-vestlige hjørne af Skovsgaards voldgrav står Danmarks måske ældste asketræ med en alder omkring de 270 år. I den nordiske mytologi var Asketræet, Yggdrasil, verdenstræet, der med sin mægtige krone bar himmelhvælvet og med sine tre rødder havde forbindelse til henholdsvis dødsriget, visdommens brønd og til de tre norner, der styrede verdens skæbne. Stå et øjeblik under den store kæmpe og nyd evigheden!Sporfolder

Lodsejer